Vyberte stránku

Filip Žitník

Léčení traumatu

Kraniosakrální terapie

 

„Trauma je součástí života, nemusí ale znamenat trest na doživotí.“
Peter Levine, Probouzení tygra

Filip Žitník

Léčení traumatu

Kraniosakrální terapie

 

„Trauma je součástí života, nemusí ale znamenat trest na doživotí.“ Peter Levine, Probouzení tygra

Metody – principy práce

Ve své práci využívám přístupy, které pracují především s tělem, tedy s fyziologií lidského organismu, ale berou v potaz i naše prožívání, psychiku. Trauma je totiž uvězněno právě v naší fyziologii, ale pouze skrze prožívání se můžeme spojit s jeho následky a zpracovat je. Ve své práci se opírám zejména o přístupy Somatic Experiencing a Kraniosakrální biodynamické terapie.

Somatic Experiencing, neboli Somatické prožívání, je metoda ke zpracování traumatického šoku a posttraumatických symptomů vyvinutá Dr. Peterem Levinem. Soustředí se na dokončení instinktivních reakcí na hrozbu, které se spouštějí kdykoliv se dostáváme do potenciálně život ohrožující situace. Terapie se nezaměřuje na to, co je špatně, ale hledá a posiluje klientovo zdravé fungování, a pomocí takto posílené fyziologie dokončuje nedokončenou reakci na hrozbu. To vše s využitím vědomého prožívání vlastního těla, což umožňuje pracovat jemně, efektivně a bezpečně.

V praxii dále využívám přístupy Focusing a Proces orientovaná práce. V obou těchto metodách mám dlouhodobé systematické vzdělání.

Kraniosakrální biodynamická terapie je přístup pracující přímo s tělem.  Její základy položil začátkem 20. století americký osteopat Dr. W. G. Sutherland. Biodynamická kraniosakrálníterapie využívá faktu, že při hluboké relaxaci se samovolně spouštějí regenerační procesy lidského organismu. Terapeut pak pomocí lehkého doteku těmto procesům naslouchá a podporuje je. Díky tomu se mohou rozpouštět napětí a blokády uložené ve tkáních a dochází k uvolňování stresu z nervové soustavy. Tato terapie podporuje celkovou vitalitu organismu.

Sezení online

Kromě klasického formátu nabízím i možnost pracovat přes skype či zoom. Tento způsob práce má sice určitá omezení, např. neumožňuje pracovat s dotykem, kamera nezabírá celé tělo apod., ale i tak je efektivní. Možnou variantou je typy sezení střídat – tzn. několik sezení přes internet proložit sezením klasickým.

„Sezení“ v přírodě

Kromě klasického formátu terapeuticého sezení nabízím možnost pracovat v přírodě. Prostor přírody přináší do sezení obohacující podněty, zdroje a podpůrné impulsy, které mohou klienta inspirovat nebo posunout nečekaným ale žádoucím způsobem. Podporou může být i samotná chůze nebo volný pohyb jako takový. Takováto práce může mít podobu 75 min „sezení“, ale i delší doprovázené procházky. Konkrétní formát určuji na základě individuální domluvy s klientem.

„Při ošetření se snažím obnovit zdraví. Nesnažím se opravit problém. Když ke klientovi přistupuji tímto způsobem, umožňuji jeho tělu, aby samo s pomocí vlastních životodárných sil udělalo to, co potřebuje…“

Dr. Rollin E. Becker

O traumatu

Trauma mohou způsobit i zdánlivě banální události. Trauma obecně vzniká při situacích, kdy je něčeho příliš mnoho, něco se stane příliš rychle, nebo příliš brzy, než aby naše obranné reakce dokázaly situaci efektivně vyřešit. Traumatické události provází pocit zahlcení, bezmoci a strach. Tato kombinace faktorů způsobuje, že dojde k mobilizaci energie k obrané reakci, tato energie se však na záchranu nespotřebuje a ani jinak nevybije, a proto zůstává uzamčená v nervové soustavě a dalších tkáních. Výsledkem jsou nejrůznější symptomy a obtíže.

O tom, zda vnímáme událost jako nebezpečnou rozhodují naše instinkty.

Mezi typické příčiny traumatu patří:

 • Pády, nehody, úrazy, nebo i přítomnost u takové události
 • Lékařské zákroky, zákroky s anestesií, pobyt v nemocnici
 • Zážitek násilného činu na sobě ale i přítomnost u násilí páchaného na jiné osobě
 • Dlouhodobý stres
 • Přírodní katastrofy
 • Obtíže či zvýšený stres během prenatálního vývoje, porodu či prvních měsíců života

Typické příznaky traumatu

 • Snížená schopnost zvládat stres
 • Chronická únava či deprese
 • Poruchy soustředění
 • Zvýšená ostražitost či citlivost na vnější podněty
 • Znecitivění částí těla či celková disociace
 • Panické záchvaty neadekvátní emoční reakce
 • Obtíže se spánkem, noční můry
 • Široká škála psychosomatických obtíží

Další obtíže související s nesprávným fungováním autonomní nervové soustavy

Mgr. Filip Žitník, SEP

Terapeutické práci se věnuji od r. 2009. K této profesi mě přivedla otázka po roli tělesného prožívání v našem životě a jeho důležitosti pro naši spokojenost a zdraví. Těmto tématům jsem věnoval své studium filosofie a antropologie na UK a přivedla mě i k absolvování dvou dlouhodobých terapeutických výcviků a to v metodách Kraniosakrální biodynamika a Somatic Experiencing.

Kromě terapeutické práce se věnuji tlumočení v oblastech psychoterapie, psychiatrie a osobního rozvoje. Přeložil jsem knihy: Probouzení tygra od Petera Levina a Cesta, která vzniká chůzí od Julie Diamond a Lee Spark Jones. Autorsky jsem se podílel na odborném úvodu a překladu textů ve sborníku článků E. T. Geldlina, Dialog s prožíváním.

V současné době působím jako místopředseda České kraniosakrální asociace. Jsem členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.

Kontaktujte mě

na tel. čísle 724 017 424 nebo kontaktním formulářem.

 

Délka sezení a cena

60 – 75 min – 1.500 Kč

90 – 105min – 2.000 Kč

 

Storno podmínky

při zrušení ošetření méně než 1 den předem hradí klient 75% ceny ošetření

 

Aktuálně

Momentálně z důvodu plné praxe nepřijímám nové klienty, děkuji za pochopení.

Kde působím

Malá Čermná 122
Čermná nad Orlicí
517 25

Malá Čermná 122 Čermná nad Orlicí 517 25

Váš dotaz